<
<

Vantage Global Limited sidusettevõtete ülemineku boonuskampaania

Üle minemise boonust pakub Vantage Global Limited (reg. nr 700271), mis tegutseb kaubamärgi Vantage Markets (edaspidi “ettevõte” või “Vantage”) all.

ERIPAKKUMISE TINGIMUSED

 • 1. See eripakkumine on saadaval alates 01.02.23 ja kehtib kuni edasise teatamiseni.
 • 2. See kampaania on avatud uutele Vantage partneritele, kes osalevad CPA mudeliga partnerprogrammis (CPA) või tehingute vahendaja (IB) programmis või hübriidprogrammis ja on pärit nendest riikidest:

Sobilikud riigid

Grupp A: Austria, Andorra, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey

Grupp B: Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Guinea, Rwanda, Namibia, Gambia, Botswana, Mauritius, Seychelles, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauritania, Mayotte, Niger, Nigeria, Reunion (France), Senegal, South Africa, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia

 • 3. Sidusettevõtetega partnerid peavad registreeruma selles kampaanias osalemiseks ühe (1) kuu jooksul alates nende partneri staatuse kinnitamise kuupäevast, esitades registreerimisvormi aadressil https://partners.vantagemarkets.com/promotions/switch-bonus
 • 4. Selles kampaanias osaledes tunnistavad partnerid, et nad on lugenud ja nõustuvad käesolevate tingimustega.
 • 5. See pakkumine on jagatud kahte ossa: Põhiboonus ja lisaboonus.
 • 6. See pakkumine kehtib ainult 3 kuud alates alguskuupäevast.
  • 6.1 Põhiboonuse ja lisaboonuse arvutamine algab vaikimisi järgmise kuu 1. päevast.
  • Näide:
  • Osalemiseks registreerimise kuupäev Alguskuupäev Lõppkuupäev
   15.12.22 01.01.23 31.03.23
 • 7. Nõuetele vastavad kliendid, kes saavad selle pakkumise raames boonust, saavad oma tavapärase vahendustasu, kuid ei saa selle 3 kuu jooksul muid boonuseid.
 • 8. Põhiboonus
 • 8.1 Sidusettevõtetega partnerid saavad 16 000 USD suuruse rahalise boonuse (või samaväärse valuuta), kui 2 allpool loetletud 3 nõudest on täidetud:
 • 8.1.1 60 uut kvalifitseeruvat klienti; või
 • 8.1.2 kõigi sidusettevõtte alla kuuluvate klientide kogusissemakse on 200 000 USD (v.a sidusettevõtte enda sissemakse); või
 • 8.1.3 sidusettevõtte alla kuuluvate kliente kauplemise nominaalne kogumaht on 200 miljonit USD.
 • 8.2 Uued kvalifitseerunud kliendid peavad tegema vähemalt 500 USD suuruse sissemakse ja sooritama vähemalt 2 loti mahus FX, nafta, kulla, BTCUSD ja/või ETHUSD tehinguid.
 • 9. Lisaboonus
 • 9.1 Sidusettevõtetega partnerid, kes kvalifitseeruvad põhiboonusele, nagu on sätestatud punktis 8, saavad võimaluse saada kuni 4000 USD suuruses (või samaväärses valuutas) lisaboonust.
 • 9.2 Nõuetele vastavad sidusettevõtjad konkureerivad ja pannakse paremusjärjestusse vastavalt nende netosissemaksetele.
 • Tase Lisaboonuse summa (USD)
  Ülemine 20% $4,000
  Ülemine 40% $3,000
  Ülemine 60% $2,000
  Ülemine 80% $1,000
  Ülemine 100% $0
 • 10. Uued kvalifitseeruvad kliendid, allsidusettevõtte all olevate klientide kogu sissemakse ja kogu nominaalne mahu eest ei vastuta põhisidusettevõte.
 • 11. Vantage vaatab igakuiselt üle, kas sidusettevõtted on sobilikud pakkumises osalema.
 • 12. Maksimaalne boonus (põhiboonus + lisaboonus), mida partner selle kampaania raames teenida saab, on piiratud 20 000 USA dollarini kuus, mis teeb kokku 60 000 USA dollarit 3 kuu jooksul.
 • 13. Põhiboonuse ja lisaboonuse summa kantakse partnerite mahahindlust arvestavale kontole järgneva kuu 10 tööpäeva jooksul.
 • 14. Seda pakkumist ei saa kasutada koos mistahes teiste pakkumiste/kampaaniatega.
 • 15. Oma sobilikkuse kinnitamiseks võivad sidusettevõttega partnerid võtta ühendust aadressil [email protected] või oma vastava partneri halduriga.
 • 16. Vantage jätab endale õiguse lükata tagasi / keelduda mis tahes kampaanias osalemisest, tühistada / võtta tagasi mis tahes boonused või kampaaniaga seotud hüved ja/või tühistada mis tahes osalejate sobilikkus, kui mis tahes tingimusi on rikutud või kui kahtlustatakse, et pakkumise juures on tegemist kuritarvitamise / pettusega.
 • 17. Vantage lahendab nende tingimuste alla mitte kuuluvaid vaidlusi või olukordi vastavalt oma äranägemise järgi.

ÜLDTINGIMUSED

Järgnevad tingimused kehtivad kõigile pakkumistele, kui pole selgesõnaliselt sätestatud teisiti:

 • Pakkumisi ei saa kasutada koos mistahes teiste pakkumistega.
 • Kõik Vantage´i pakkumised on saadaval üksnes kooskõlas kohaldatava seadusega.
 • Vantage pakkumised ei ole mõeldud selleks, et muuta või kohandada üksikisikute riskimise eelistusi ega julgusta isikuid tegema kauplemise tehinguid viisil, mis ei sobitu nende kauplemise strateegiatega.
 • Kliendid peavad tagama, et kasutavad oma kauplemise kontot tehingute tegemiseks vastavalt oma mugavustasemele.
 • Uued kontod kinnitatakse vastavalt Vantage platvormil konto avamise protseduuri reeglitele. Isikud, kes soovivad Vantage´i platvormil konto avada, peavad kõigepealt tutvuma kohalike seaduste ja regulatsioonidega.
 • PAMM/MAM-i või rahahalduri poolt soovitatud kliendid ei saa osa võtta Vantage´i pakkumistest.
 • Vantage´il on õigus keelata kliendile eripakkumisega seotud krediidiboonuseid, kui sissemakse on tehtud e-rahakoti/krüptokanali kaudu, sealhulgas (kuid mitte ainult): USDT, Neteller ja Skrill.
 • Klientidel ei ole õigust kasutada krediidiboonust kauplemisriskide maandamiseks. Vantage jätab omale õiguse tühistada kliendi õiguse osaleda mistahes krediidiboonuse pakkumises, eemaldada ette teatamata kliendi kauplemise kontolt osaliselt või täielikult krediidiboonused ja osaliselt või täielikult kasumi, mis saadi kauplemisriskide maandamise abil.
 • Vantage jätab omale õiguse oma äranägemise järgi keelduda mistahes taotlusest või kliendi soovist osaleda mistahes eripakkumises, ilma et peaks enda otsust põhjendama või selgitama täpsemalt keeldumise põhjuseid.
 • Vantage jätab omale õiguse tühistada eripakkumine ja/või keelata kliendile selles osalemine, kui: a) klient tahab saada üksnes kiirkäivet (Margin FX-i või CFD tehingute avamine ja sulgemine lihtsalt hüvede saamiseks); b) klient ei ole täitnud Kliendilepingu tingimusi või on rikkunud eripakkumise tingimusi. Sellise väärkäitumise või reeglite rikkumise korral on Vantage´il õigus kauplemiskontolt maha arvata mistahes summas boonuseid.
 • Vantage jätab omale õiguse igal ajal teha nendes tingimustes muudatusi ning teavitab teid nendest muudatustest, postitades muudetud tingimused Vantage´i veebilehele. Teil soovitatakse neid tingimusi regulaarselt üle vaadata ning kui jätkate Vantage´i veebilehe ja teenuste kasutamist, siis eeldame, et olete muudatustega tutvunud ja nõustute nendega. Vantage jätab omale õiguse igal ajal ja oma äranägemise järgi muuta või tühistada mistahes pakkumisi.
 • Vantage jätab omale õiguse igal ajal ja oma äranägemise järgi peatada eripakkumised või lõpetada nende pakkumise.
 • Kõik Vantage pakkumised on saadaval üksnes kehtivatele STP ja ECN kontodele. Pakkumised ei kehti sendikontodele, kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti.
 • Vantage ei vastuta mistahes kaotuste, kulutuste, kulude või kahjude eest, mida klient võis selle pakkumisega seoses kanda ning mida ei või seadusest tulenevalt nende tingimuste hulgast välistada.
 • Kui siinsete tingimuste ingliskeelne ja muukeelne versioon ei kattu või nende vahel esineb lahknevusi, kehtib ingliskeelne versioon.
 • Selle eripakkumise pakkuja on Vantage Global Limited (reg. nr. 700271).