<
<
Van maart tot december 2022

WIN TOT $ 100.000 CASH

Verwijs uw weg naar glorie:

Doe mee aan de Affiliate World Cup en
verwijs vandaag nog nieuwe klanten door

Hoe kunt u winnen?

Wedstrijdformaat: Verwijs zoveel mogelijk nieuwe klanten door om een Vantage-rekening te openen, geld te storten en te handelen!
Als Vantage Partner verdient u nog steeds uw gebruikelijke commissies, ongeacht uw plaats in het wedstrijdklassement.

*De in aanmerking komende netto stortingen zijn de kleinste van de twee waarden: 1) Totaal gegenereerde netto storting; 2) 1% van het totale verhandelde nominale volume.
Opmerking: het resultaat van de klant wordt in elke fase weer teruggezet.

Leaderboard ranked by Eligible Net Deposits

RANKING FIRST NAME COUNTRY/REGION ID
1 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
2 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
3 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
4 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
5 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
6 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
7 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
8 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
9 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
10 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

DEELNAMEFORMULIERStrijd uw weg naar de top

De eindfinale is begonnen. Alleen de top 10 finalisten van Kwalificatie 1 en Kwalificatie 2 komen in aanmerking om deel te nemen.

Vantage Global Limited Promotie Affiliate World Cup 2022

De Promotie Affiliate World Cup 2022 wordt aangeboden door Vantage Global Limited, dat handelt onder de handelsnaam Vantage Markets (hierin "het Bedrijf" of "Vantage"). 

PROMOTIEVOORWAARDEN

1.Deze aanbieding is beschikbaar van 2 maart 2022 tot 18 december 2022.

2.Deze Promotie is toegankelijk voor nieuwe en bestaande partners van Vantage die onder het CPA Partners, Introducing Broker of Hybride programma vallen en die in aanmerking komen overeenkomstig de Voorwaarden die in deze Promotie zijn opgenomen.

3.Door aan deze promotie deel te nemen, verklaren de partners dat zij deze Voorwaarden hebben gelezen en dat zij akkoord gaan hieraan gebonden te zijn.

4.De partners moeten zich aanmelden om aan deze promotie deel te nemen en kunnen dit doen door het aanmeldformulier in de periode van 2 maart 2022 tot 18 augustus 2022 in te zenden. De partners zijn verplicht waarheidsgetrouwe en correcte gegevens te verstrekken.

5.In het kader van deze aanbieding worden de deelnemers en hun respectieve landen in 4 regio's ingedeeld. Landen die niet in onderstaand overzicht zijn opgenomen, komen niet in aanmerking voor deze promotie.

4 regio's In aanmerking komende landen
APAC (ECA) Bangladesh, Hong Kong, India, Kazakhstan, Kiribati, Korea Macau, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Sri Lanka, Taiwan
APAC (SEA) Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam
EU Austria, Andorra, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey
MENA+ROW Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Guinea, Rwanda, Namibia, Gambia, Botswana, Mauritius, Seychelles, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mayotte, Niger, Nigeria, Reunion, Senegal, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia
 1. a)Partners uit landen die hierboven niet vermeld zijn, kunnen naar goeddunken van Vantage deelnemen in de regio Rest van de Wereld (ROW).

6.Deze promotie is onderverdeeld in 3 fasen - 2 Kwalificatiefasen en 1 Grote Finale. De data en prijzen voor elke fase staan respectievelijk hieronder:

Fasen Data Prijs per regio (USD)
Kwalificatie 1 2 maart 2022 tot
31 mei 2022
Eerste prijs: $8.000
Tweede prijs: $5.000
Derde prijs: $2.000
Kwalificatie 2 1 juni 2022 tot
31 augustus 2022
Eerste prijs: $8.000
Tweede prijs: $5.000
Derde prijs: $2.000
Fase Data Grote prijs (USD)
Grote Finale 1 september 2022 tot
18 december 2022
Eerste prijs: $100.000
Tweede prijs: $20.000
Derde prijs: $10.000

7.In Kwalificatie 1 en Kwalificatie 2 strijden de partners binnen hun regio, zoals bepaald onder voorwaarde 5.

 1. a)De top 10 finalisten van elke regio zullen worden gerangschikt op basis van het totaal aantal nieuwe gekwalificeerde klanten dat zij hebben verworven. De definitie van een nieuwe gekwalificeerde klant is:
  1. I.Als nieuwe klant wordt beschouwd: een aanvrager die zich nog nooit voor een live rekening bij Vantage heeft aangemeld en door Vantage wordt geaccepteerd/onboarded.
  2. II.Een gekwalificeerde klant moet minimaal USD 500 storten en in deze periode ten minste 2 standaard lots voltooien.
 2. b)Uit de top 10 finalisten worden de prijswinnaars van elke regio bepaald door de hoogste totale in aanmerking komende nettostorting, die als volgt wordt gedefinieerd:
  1. I.In aanmerking komende nettostorting is de kleinste van de 2 waarden:
   1. a.totale nettostorting gegenereerd door alle klanten van elke partner
   2. b.1% van het totale notionele volume verhandeld door alle klanten onder elke partner.
   1. Voorbeeld:
   2. Geval 1 – A is de winnaar.
Waarde A B
Totale netto storting 100.000 200.000
1% van totale notionele volume 20.000 10.000
In aanmerking komende netto storting 20.000 10.000
   1. Geval 2 – B is de winnaar.
Waarde A B
Totale netto storting 100.000 300.000
1% van totale notionele volume 200.000 200.000
In aanmerking komende netto storting 100.000 200.000
  1. II.Ingeval twee of meer personen hetzelfde bedrag aan in aanmerking komende netto stortingen hebben, dan wordt de waarde van het totale notionele volume in overweging genomen.
   1. Geval 3 – B is de winnaar.
Waarde A B
Totale netto storting 200.000 100.000
1% van de totale notionele volume 100.000 200.000
In aanmerking komende netto storting 100.000 100.000

8.Alleen de 10 finalisten van elke regio uit Kwalificatie 1 en Kwalificatie 2 worden toegelaten tot de Grote Finale.

 1. a)De winnaars van de Grote Finale worden bepaald door de hoogste totale in aanmerking komende nettostorting, die gedefinieerd wordt als:
  1. I.De in aanmerking komende nettostorting is de kleinste van de 2 waarden:
   1. a.totale nettostorting gegenereerd door alle klanten van elke partner
   2. b.1% van het totale notionele volume verhandeld door alle klanten onder elke partner.

9.De prestaties van de deelnemers worden in elke fase weer teruggezet.

 1. a)Het totaal aantal nieuwe gekwalificeerde klanten en de totale in aanmerking komende nettostorting in Kwalificatie 1 tellen niet mee voor de telling van Kwalificatie 2.
 2. b)Het totaal aantal nieuwe gekwalificeerde klanten dat in de Kwalificatieronde 1 en Kwalificatieronde 2 is geworven en de totale in aanmerking komende nettostorting tellen niet mee voor de telling van de Grote Finale.​​

10.De deelnemers worden automatisch toegelaten tot de volgende fasen.

 1. a)Partners mogen aan beide Kwalificatiefasen meedoen. Partners die zich succesvol hebben aangemeld voorKwalificatie 1, zijn automatisch aangemeld voor Kwalificatie 2 en komen opnieuw in aanmerking om deel te nemen aan Kwalificatie 2.
 2. b)De top 10 finalisten van elke regio in Kwalificatie 1 en Kwalificatie 2 worden automatisch toegelaten tot de Grote Finale.

11.De prestaties van de deelnemers worden gedurende de hele kwalificatieperiode meegeteld, ongeacht de aanmelddatum binnen de betreffende kwalificatieperiode.

12.Nieuw verworven in aanmerking komende klanten, de totale nettostorting en het totaal nominaal klantenvolume onder Sub-IB worden niet worden toegeschreven aan de hoofd-IB.

13.Aan het einde van elke fase maakt Vantage de prijswinnaars op zijn website bekend en geldprijzen worden binnen 15 werkdagen van de volgende maand na het einde van elke fase op de respectievelijke rekening bijgeschreven.

 1. a)De deelnemers verklaren hierbij en gaan ermee akkoord dat het Bedrijf de voornaam en rekening-ID van de winnaars, zoals die aan het Bedrijf verstrekt zijn, kan publiceren, overeenkomstig het Privacybeleid van het Bedrijf.

14.De klant kan contact opnemen met [email protected] of met de Partnermanager om diens geschiktheid voor deelname te bevestigen.

15.Vantage behoudt zich het recht voor om de deelname van partners aan de promotie te stoppen of te weigeren als een van deze bepalingens overtreden wordt of als er een vermoeden van misbruik van de promotie bestaat.

16.Vantage zal elk geschil of situatie die niet onder deze voorwaarden valt naar eigen goeddunken oplossen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

 • Aanbiedingen kunnen niet samen met andere aanbiedingen gebruikt worden.
 • Alle aanbiedingen van Vantage zijn alleen beschikbaar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • De aanbiedingen van Vantage zijn niet bedoeld om de risicovoorkeur van een persoon te wijzigen of aan te passen, of om personen aan te moedigen te handelen op een manier die niet in overeenstemming is met hun eigen handelsstrategieën.
 • Klanten en partners moeten ervoor zorgen dat zij hun handelsrekening beheren op een manier die overeenkomt met het niveau waarop ze met gemak kunnen handelen.
 • Nieuwe rekeningen moeten goedgekeurd worden volgens de procedure van Vantage voor het openen van rekeningen. Personen die een rekening willen openen, moeten hun locale wet- en regelgeving raadplegen alvorens een aanvraag voor het openen van een rekening bij Vantage in te dienen.
 • Vantage behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een aanvraag of aanmelding om aan een promotie deel te nemen te weigeren, zonder dat daarvoor een verklaring gegeven hoeft te worden en zonder dat de redenen voor een dergelijke weigering uitgelegd hoeven te worden.
 • Vantage kan te allen tijde wijzigingen in deze voorwaarden aanbrengen en zal u van deze wijzigingen op de hoogte brengen door de gewijzigde voorwaarden op de website van Vantage te plaatsen. U wordt aangeraden deze voorwaarden regelmatig te raadplegen, en door uw voortgezet gebruik van de Vantage-website en diensten geeft u aan dat u dergelijke gewijzigde voorwaarden accepteert. Vantage behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te annuleren.
 • Vantage kan op elk ogenblik, naar eigen goeddunken, een van zijn promoties stopzetten of beëindigen.
 • Alle Vantage-promoties zijn uitsluitend van toepassing op de standaardrekeningen van Vantage, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • Vantage is niet aansprakelijk voor verlies, kosten, uitgaven of schade die in verband met deze aanbieding geleden kunnen worden en die wettelijk niet door deze voorwaarden uitgesloten kunnen worden.
 • Indien deze voorwaarden in een andere taal dan het Engels zijn vertaald, dan prevaleert de Engelse versie van de voorwaarden in geval van tegenstrijdigheid.
 • De aanbieder van dit aanbod is Vantage Global Limited.

 

Vantage Global Limited Affiliate World Cup 2022 Promotion

Affiliate World Cup 2022 Promotion is provided by Vantage Global Limited, trading under the tradename Vantage Markets (herein "the Company" or "Vantage").

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS

1.This offer is available from 2nd March 2022 to 18th December 2022.

2.This Promotion is open to new and existing affiliates of Vantage who are under the CPA Affiliates, Introducing Broker or Hybrid program who are eligible subject to the Terms contained hereinto.

3.By participating in this promotion, affiliates acknowledge that they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions.

4.Affiliates must opt-in to be part of this promotion by confirming their decision by submitting the opt-in form from 2nd March 2022 to 18th August 2022. Affiliates undertake to provide true and accurate information.

5.For the purpose of this offer, participants and their respective countries are categorized into 4 regions. Any countries not listed below will not be eligible for this promotion.

4 Regions Eligible Countries
APAC (ECA) Bangladesh, Hong Kong, India, Kazakhstan, Kiribati, Korea Macau, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Sri Lanka, Taiwan
APAC (SEA) Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam
EU Austria, Andorra, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey
MENA+ROW Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Guinea, Rwanda, Namibia, Gambia, Botswana, Mauritius, Seychelles, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mayotte, Niger, Nigeria, Reunion, Senegal, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia
 1. a)Affiliates from country that is not listed above may be allowed to compete under Rest of the World (ROW) region at Vantage's sole discretion.

6.This promotion is categorized into 3 stages – 2 Qualifier stages, and 1 Grand Final. The dates and prizes for each stage are respectively shown below:

Stages Date Prize Per Region (USD)
Qualifier 1 2nd March 2022 to
31st May 2022
First Prize: $8,000
Second Prize: $5,000
Third Prize: $2,000
Qualifier 2 1st June 2022 to
31st August 2022
First Prize: $8,000
Second Prize: $5,000
Third Prize: $2,000
Stages Date Grand Prize (USD)
Grand Final 1st September 2022 to
18th December 2022
First Prize: $100,000
Second Prize: $20,000
Third Prize: $10,000

7.In Qualifier 1 and Qualifier 2, affiliates will compete within their region as specified in term 5.

 1. a)The top 10 finalists of each region will be ranked based on the total new qualified clients acquired. Definition of a new qualified client is:
  1. I.A new client will be regarded as an applicant who has never registered to apply for a live account with Vantage and is accepted/onboarded by Vantage.
  2. II.Qualified client must deposit minimum USD 500 and complete at least 2 standard lots in this period.
 2. b)From the top 10 finalists, the prize winners of each region are determined by the highest total eligible net deposit which is defined as:
  1. I.Eligible Net Deposit is smaller of the 2 values:
   1. a.total net deposit generated by all clients under each affiliate
   2. b.1% of the total notional volume traded by all clients under each affiliate.
   1. Example:
   2. Case 1 – A is the winner.
Value A B
Total Net Deposit 100,000 200,000
1% of Total Notional Volume 20,000 10,000
Eligible Net Deposit 20,000 10,000
   1. Case 2 – B is the winner.
Value A B
Total Net Deposit 100,000 300,000
1% of Total Notional Volume 200,000 200,000
Eligible Net Deposit 100,000 200,000
  1. II.In the event that two person or more have the same amount of eligible net deposit, we will consider the value of total notional volume.
   1. Case 3 – B is the winner.
Value A B
Total Net Deposit 200,000 100,000
1% of Total Notional Volume 100,000 200,000
Eligible Net Deposit 100,000 100,000

8.Only the 10 finalists of each region from Qualifier 1 and Qualifier 2 will be qualified to enter the Grand Final.

 1. a)The grand prize winners of Grand Final are determined by the highest total eligible net deposit which is defined as:
  1. I.Eligible Net Deposit is smaller of the 2 values:
   1. a.total net deposit generated by all clients under each affiliate
   2. b.1% of the total notional volume traded by all clients under each affiliate.

9.Participants' achievements will be reset for every stage.

 1. a)Total new qualified clients acquired and total eligible net deposit in Qualifier 1 will not be taken into consideration for Qualifier 2's count.
 2. b)Total new qualified clients acquired and total eligible net deposit in Qualifier 1 & Qualifier 2 will not be taken into consideration for Grand Final' count.​

10.Participants will be automatically opt-in into the subsequent stages.

 1. a)Affiliates are allowed to join both Qualifier stages. Affiliates who successfully opt-in in Qualifier 1, will automatically opt-in into Qualifier 2 and will be eligible to participate again in Qualifier 2.
 2. b)Top 10 finalist of each region in Qualifier 1 and Qualifier 2 will be automatically opt-in into the Grand Final.

11.Participants' achievements for the whole qualifier will be counted regardless of the opt-in date within the respective qualifier period.

12.New qualified clients acquired, total net deposit and total notional volume of clients under Sub-IB will not be attributed to the main IB.

13.At the end of each stage, Vantage will announce the prize winners on its website and the cash prizes will be credited into the respective account within 15 business days of the following month after the end of each stage.

 1. a)Participants hereby acknowledge and consent that the Company can publish the first name and account ID of the winners, as provided to the Company, pursuant to the Privacy Policy of the Company.

14.Client may contact [email protected] or Affiliate Manager to confirm eligibility.

15.Vantage reserves the right to stop or refuse affiliates' participation in the promotion if any of these rules are breached or there is any suspected abuse of the promotion.

16.Vantage will resolve any dispute or situation not covered by these Terms at its sole discretion.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:

 • Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
 • All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
 • Vantage's offers are not designed to alter or modify an individual's risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
 • Clients and affiliates should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
 • New Accounts are subject to approval as per Vantage's account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with Vantage.
 • Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
 • Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on Vantage website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of Vantage website and services that you accept any such modified terms. Vantage reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
 • Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
 • All Vantage promotions only apply to Vantage standard accounts unless explicitly stated otherwise.
 • Vantage will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
 • If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
 • The provider of this offer is Vantage Global Limited.
ALLES TONEN

De winnende partners

 • EU
 • APAC (SEA)
 • APAC (ECA)
 • MENA
 • ROW
 • 1

  Jaime
  42*72

  USD $8,000
 • 2

  Samuel
  36*43

  USD $5,000
 • 3

  Affiliate Consulting
  44*59

  USD $2,000
 • 1

  Pannathat
  16*962

  USD $8,000
 • 2

  Benny
  10**196

  USD $5,000
 • 3

  Benyapha
  42*673

  USD $2,000
 • 1

  Chi Wai
  33*625

  USD $8,000
 • 2

  hok ling
  86*480

  USD $5,000
 • 3

  Yiu Tong
  91*183

  USD $2,000
 • 1

  salaheddine
  43*81

  USD $8,000
 • 2

  Nader
  99**92

  USD $5,000
 • 3

  Safwan
  41*12

  USD $2,000
 • 1

  Rodrigo
  45*846

  USD $8,000
 • 2

  Cody
  35*70

  USD $5,000
 • 3

  Uemura
  55**88

  USD $2,000
 • EU
 • APAC (ECA)
 • APAC (SEA)
 • MENA+ROW
 • 1

  Jaime
  45**0

  USD $8,000
 • 2

  Affiliate Consulting
  44**9

  USD $5,000
 • 3

  Mohammed
  45**8

  USD $2,000
 • 1

  Chi Wai
  33**25

  USD $8,000
 • 2

  Syed Abdullah
  42**4

  USD $5,000
 • 3

  Chi Keung
  44**08

  USD $2,000
 • 1

  Trong Thinh
  35**28

  USD $8,000
 • 2

  Wendy
  87**24

  USD $5,000
 • 3

  Mor
  10**614

  USD $2,000
 • 1

  Salaheddine
  43**1

  USD $8,000
 • 2

  Jean Paul
  85**74

  USD $5,000
 • 3

  Marcos
  35**0

  USD $2,000