Language

 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube

Vantage Global Limited Affiliate Overstapbonuspromotie

De Overstapbonuspromotie wordt aangeboden door Vantage Global Limited (Regnr. 700271), handelend onder de handelsnaam Vantage Markets (hier "het bedrijf” of "Vantage”).

Vantage Global Limited Affiliate Overstapbonuspromotie

De Overstapbonuspromotie wordt aangeboden door Vantage Global Limited (Regnr. 700271), handelend onder de handelsnaam Vantage Markets (hier "het bedrijf” of "Vantage”).

PROMOTIONELE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze promotie is beschikbaar vanaf 1 maart 2024 en blijft actief tot nader bericht.

2. Deze promotie is alleen open voor nieuwe Affiliates van Vantage die deelnemen aan het CPA Affiliate Program (CPA) of het Introducing Broker (IB) Programma uit geselecteerde landen of regio's.

3. Affiliates moeten binnen één (1) maand nadat hun affiliate-status is goedgekeurd kiezen om deel te nemen aan deze Promotie door het opt-in formulier in te dienen op https://partners.vantagemarkets.com/nl/promotions/switch-bonus

4. Door deel te nemen aan deze Promotie, erkennen de affiliates dat zij deze Algemene voorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan.

5. Deze promotie is van toepassing op elke affiliate voor slechts 3 maanden vanaf de datum van goedkeuring van zijn/haar affiliate-status.

6. Affiliates ontvangen een contante bonus van 8.000 USD (of het equivalent in een andere valuta) wanneer 2 van de 3 hieronder vermelde vereisten zijn voldaan:

6.1 40 nieuwe gekwalificeerde klanten verwerven; of 6.1.1 Nieuwe gekwalificeerde klanten moeten minimaal USD$500 storten en een handel van ten minste 2 standaard lots in CFD-producten voltooien, inclusief Forex, Olie, Goud, BTCUSD en/of ETHUSD.

6.2 Totaal netto storting van USD$150.000 door alle klanten onder de affiliate (uitgezonderd de eigen storting van de affiliate); of

6.3 Totaal nominale volume van USD$100 miljoen verhandeld door alle klanten onder de affiliate.

7. De maximale bonus die een affiliate kan verdienen van deze Promotie is beperkt tot USD$8.000 per maand, wat in 3 maanden oploopt tot USD$24.000 cumulatief.

8. In aanmerking komende klanten die een bonus ontvangen van deze Promotie zijn nog steeds in aanmerking voor hun gebruikelijke IB-rebates / CPA-commissies, maar niet voor andere promotionele bonussen gedurende de periode van 3 maanden.

9. Nieuwe gekwalificeerde klanten die zijn verworven, het totale netto storting en het totale nominale volume van klanten onder sub-affiliate worden niet toegeschreven aan de hoofdaffiliate.

10. Vantage zal maandelijks de geschiktheid van de deelnemende affiliates beoordelen. Het bonusbedrag wordt binnen 10 werkdagen na de daaropvolgende maanden bijgeschreven op de rebate-rekening van de affiliates.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/promoties/weggeefacties/wedstrijden ("aanbiedingen"), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:  

 • Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met enige andere aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Alle Vantage-aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op geldige STP- en ECN-rekeningen. Cent-rekeningen, BTC- en ETH-valutarekeningen komen niet in aanmerking, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Klanten die zijn doorverwezen door een PAMM/MAM of vermogensbeheerder komen niet in aanmerking om deel te nemen aan enige Vantage-aanbiedingen.
 • Alle Vantage-aanbiedingen zijn alleen beschikbaar in overeenstemming met de toepasselijke wetten en productinterventiebesluiten.
 • Vantage-aanbiedingen zijn niet bedoeld om de risicovoorkeur van een individu te beïnvloeden of handel aan te moedigen die in strijd is met hun eigen strategieën. Klanten moeten ervoor zorgen dat ze hun handelsrekening beheren in overeenstemming met hun eigen comfortniveau.
 • Nieuwe accounts zijn onderworpen aan goedkeuring volgens de procedure voor het openen van een rekening van Vantage. Personen die een rekening aanvragen, dienen hun lokale wetten en voorschriften te raadplegen voordat ze zich aanmelden bij Vantage.
 • Vantage behoudt zich het recht voor om klanten te diskwalificeren van het claimen van een handelskrediet uit Vantage-aanbiedingen indien ze stortingen doen via e-wallets/digitale muntenkanalen, inclusief maar niet beperkt tot USDT, Neteller en Skrill.
 • Klanten mogen het handelskrediet niet gebruiken voor het afdekken van posities. Vantage behoudt zich het recht voor om de gerechtigdheid van een klant voor kredietbonusaanbiedingen te annuleren, gedeeltelijke of alle kredietbonussen van hun handelsrekening te verwijderen, en gedeeltelijke of alle winsten gegenereerd door het afdekken van posities te elimineren zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Vantage kan een klant uitsluiten en/of deelname aan haar aanbiedingen annuleren als: a) ze zich bezighouden met churnen (openen en sluiten van Margin FX- of CFD-transacties uitsluitend met als doel te profiteren van een aanbieding); b) ze zich bezighouden met interne of externe afdekking; c) ze de Klantovereenkomst schenden of de voorwaarden van enige aanbiedingen overtreden. In dergelijke gevallen heeft Vantage het recht om eventuele bonusbedragen of prikkels van de handelsrekening te verwijderen.
 • Vantage kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden en zal u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door de gewijzigde voorwaarden op de Vantage-website te plaatsen. Het is raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te controleren, en door door te gaan met het gebruik van de website en diensten van Vantage, accepteert u eventuele gewijzigde voorwaarden. Vantage behoudt het recht om aanbiedingen naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen of te annuleren.
 • In geval van vermoedelijk wangedrag, fraude, misbruik of schending van de voorwaarden, kan Vantage naar eigen goeddunken en absoluut het recht uitoefenen om beloningen of promotieprikkels te annuleren, te wijzigen of ongedaan te maken, en de gerechtigdheid van elke deelnemer in te trekken. Bovendien behoudt Vantage het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens een individu, een abonnement op de aanbiedingen of een deelnemer op elk moment in het proces te diskwalificeren, af te wijzen of te weigeren.
 • De beslissing of oplossing van Vantage met betrekking tot de toekenning van alle prijzen, diskwalificatie van een deelnemer en/of in elke situatie, inclusief die niet worden gedekt door deze voorwaarden, is definitief en bindend voor alle deelnemers aan enige aanbiedingen. Vantage is niet verplicht om te reageren op vragen, uitdagingen of beroepen die worden gedaan tegen de beslissing van het bedrijf met betrekking tot enige aanbiedingen.
 • Klanten stemmen ermee in Vantage schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, handelingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met hun deelname aan enige aanbiedingen, inclusief schending van de voorwaarden, schending van toepasselijke wetten of voorschriften, of inbreuk op de rechten van derden. Vantage is niet verantwoordelijk voor enige verliezen, kosten, uitgaven of schade die kunnen ontstaan in verband met deze aanbieding, voor zover een dergelijke aansprakelijkheid niet door de wet kan worden uitgesloten.
 • Vantage, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, medewerkers of agenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schade of aansprakelijkheid die klanten oplopen als gevolg van deelname aan enige aanbiedingen, inclusief, maar niet beperkt tot, financiële verliezen, systeemstoringen, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden.
 • Vantage kan exclusief persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken die u verstrekt in verband met enige aanbiedingen, met uw uitdrukkelijke toestemming en voor het specifieke doel dat is vermeld. Uw gegevens zullen worden beheerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om zowel uw privacy als gegevensbeveiliging te waarborgen.
 • In geval van enige inconsistentie zal de Engelse versie van deze voorwaarden en bepalingen prevaleren indien de voorwaarden worden vertaald naar een andere taal dan het Engels.
 • De aanbieder van deze aanbieding is Vantage Global Limited (registratienummer 700271).