Từ Tháng 3 đến Tháng 12 năm 2022

GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI 100.000 USDTIỀN MẶT

Giới thiệu theo cách của bạn để tiến tới chiến thắng:

Tham gia World Cup Đối Tác Liên Kết
và giới thiệu khách hàng mới ngay hôm nay

Làm thế nào để giành chiến thắng?

Hình thức cuộc thi: Giới thiệu càng nhiều khách hàng mới và đủ điều kiện để mở tài khoản Vantage, nạp tiền và giao dịch!
Là một Đối Tác Liên Kết của Vantage, bạn vẫn sẽ kiếm được hoa hồng bình thường của mình bất kể thứ hạng trong cuộc thi.

*Số tiền gửi ròng (net deposit) đủ điều kiện là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị:
1) Tổng số tiền gửi ròng được tạo ra;
2) 1% tổng khối lượng được giao dịch;
Lưu ý: Thành tích của khách hàng sẽ được khởi động lại ở mỗi giai đoạn.

Leaderboard ranked by Eligible Net Deposits

RANKING FIRST NAME COUNTRY/REGION ID
1 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
2 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
3 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
4 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
5 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
6 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
7 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
8 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
9 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
10 XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIAChiến đấu theo cách của bạn để lên vị trí cao nhất

Trận Chung kết đã bắt đầu.Chỉ 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết từ Vòng loại 1 và Vòng loại 2 mới đủ điều kiện tham gia.

Khuyến mãi Cúp Thế Giới Đối Tác Liên Kết 2022 của Vantage Global Limited

Affiliate World Cup 2022 - Khuyến mãi Cúp Thế Giới Đối Tác Liên Kết 2022 được cung cấp bởi Vantage Global Limited, kinh doanh dưới tên thương mại là Vantage Markets (ở đây gọi là “Công ty” hoặc “Vantage”).

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MÃI

1.Ưu đãi này áp dụng từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022.

2.Khuyến mãi này dành cho các đối tác mới và hiện có của Vantage, những người thuộc chương trình Đối tác CPA, Nhà môi giới giới thiệu (IB) hoặc chương trình Hybrid đủ điều kiện tuân theo các Điều khoản có trong tài liệu này.

3.Bằng cách tham gia vào chương trình khuyến mãi này, các đối tác thừa nhận rằng họ đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

4.Các đối tác phải chọn tham gia chương trình khuyến mại này bằng cách xác nhận quyết định của họ bằng cách gửi biểu mẫu tham gia từ ngày 2 tháng 3 năm 2022 đến ngày 18 tháng 8 năm 2022. Các đối tác cam kết cung cấp thông tin trung thực và chính xác.

5.Với mục đích của ưu đãi này, người tham gia và các quốc gia tương ứng của họ được phân loại thành 4 khu vực. Bất kỳ quốc gia nào không được liệt kê dưới đây sẽ không đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này.

4 khu vực Các quốc gia đủ điều kiện
APAC (ECA) Bangladesh, Hong Kong, India, Kazakhstan, Kiribati, Korea Macau, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Sri Lanka, Taiwan
APAC (SEA) Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam
EU Austria, Andorra, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey
MENA+ROW Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Guinea, Rwanda, Namibia, Gambia, Botswana, Mauritius, Seychelles, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mayotte, Niger, Nigeria, Reunion, Senegal, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia
 1. a) Các đối tác từ quốc gia không được liệt kê ở trên có thể được phép cạnh tranh trong khu vực Phần còn lại của Thế giới (ROW) theo quyết định riêng của Vantage.

6.Chương trình khuyến mãi này được chia thành 3 giai đoạn - 2 giai đoạn Vòng loại và 1 giai đoạn Chung kết. Ngày và giải thưởng cho từng giai đoạn tương ứng được hiển thị bên dưới:

Giai đoạn Ngày Giải thưởng mỗi vùng (USD)
Vòng loại 1 02/03/2022 -
31/05/2022
Giải nhất: $8,000
Giải nhì: $5,000
Giải ba: $2,000
Vòng loại 2 01/06/2022 -
31/08/2022
Giải nhất: $8,000
Giải nhì: $5,000
Giải ba: $2,000
Giai đoạn Date Giải thưởng chung cuộc (USD)
Chung kết 01/09/2022 -
18/12/2022
Giải nhất: $100,000
Giải nhì: $20,000
Giải ba:: $10,000

7.Trong Vòng loại 1 và Vòng loại 2, các đối tác liên kết sẽ cạnh tranh trong khu vực của họ như đã nêu trong điều khoản 5.

 1. a)10 ứng viên lọt vào vòng chung kết của mỗi khu vực sẽ được xếp hạng dựa trên tổng số khách hàng mới - đủ điều kiện có được. Định nghĩa về một khách hàng mới - đủ điều kiện là:
  1. I.Khách hàng mới sẽ được coi là ứng viên chưa từng đăng ký tài khoản live với Vantage và được Vantage chấp nhận / giới thiệu.
  2. II.Khách hàng đủ điều kiện phải gửi tối thiểu 500 USD và hoàn thành ít nhất 2 lot tiêu chuẩn trong giai đoạn này.
 2. b)Từ 10 ứng viên lọt vào vòng chung kết, người chiến thắng giải thưởng của mỗi khu vực được xác định bằng tổng số tiền gửi ròng đủ điều kiện cao nhất được xác định là::
  1. I.Khoản tiền gửi ròng đủ điều kiện nhỏ hơn 2 giá trị:
   1. a.tổng số tiền gửi ròng được tạo bởi tất cả các khách hàng theo từng đối tác liên kết.
   2. b.1% của tổng khối lượng được giao dịch bởi tất cả các khách hàng theo mỗi đối tác liên kết.
   1. Ví dụ:
   2. Trường hợp 1: A là người thắng
Giá trị A B
Tổng nạp ròng 100,000 200,000
1% của Tổng khối lượng danh nghĩa 20,000 10,000
Khoản tiền nạp ròng đủ điều kiện 20,000 10,000
   1. Trường hợp 2: B là người thắng
Giá trị A B
Tổng nạp ròng 100,000 300,000
1% của Tổng khối lượng danh nghĩa 200,000 200,000
Khoản tiền nạp ròng đủ điều kiện 100,000 200,000
  1. II. Trong trường hợp hai người trở lên có cùng số tiền gửi ròng đủ điều kiện, chúng tôi sẽ xem xét giá trị của tổng khối lượng danh nghĩa.
   1. Trường hợp 3: B là người thắng
Giá trị A B
Tổng nạp ròng 200,000 100,000
1% của Tổng khối lượng danh nghĩa 100,000 200,000
Khoản tiền nạp ròng đủ điều kiện 100,000 100,000

8.Chỉ 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết của mỗi khu vực từ Vòng loại 1 và Vòng loại 2 mới đủ điều kiện để vào Chung kết.

 1. a)Người chiến thắng giải thưởng của Chung kết được xác định bằng tổng số tiền gửi ròng đủ điều kiện cao nhất được xác định là:
  1. I.Khoản tiền gửi ròng đủ điều kiện nhỏ hơn trong 2 giá trị:
   1. a.tổng số tiền gửi ròng được tạo bởi tất cả các khách hàng theo từng đối tác liên kết.
   2. b.1% của tổng khối lượng được giao dịch bởi tất cả các khách hàng theo mỗi đối tác liên kết..

9.Thành tích của người tham gia sẽ được đặt lại cho mọi giai đoạn.

 1. a)Tổng số khách hàng mới - đủ điều kiện có được và tổng số tiền gửi ròng đủ điều kiện trong Vòng loại 1 sẽ không được tính đến số lượng của Vòng loại 2.
 2. b)Total new qualified clients acquired and total eligible net deposit in Qualifier 1 & Qualifier 2 will not be taken into consideration for Grand Final’ count.​Tổng số khách hàng mới - đủ điều kiện có được và tổng số tiền gửi ròng đủ điều kiện trong Vòng loại 1 & Vòng loại 2 sẽ không được tính đến số lượng của Chung kết​

10.Những người tham gia sẽ được tự động chọn tham gia vào các giai đoạn tiếp theo.

 1. a)Các đối tác được phép tham gia cả hai giai đoạn Vòng loại. Các đối tác liên kết chọn tham gia thành công Vòng loại 1, sẽ tự động chọn tham gia Vòng loại 2 và sẽ đủ điều kiện để tham gia lại vào Vòng loại 2.
 2. b)Top 10 người lọt vào vòng chung kết của mỗi khu vực ở Vòng loại 1 và Vòng loại 2 sẽ được tự động chọn tham gia Chung kết.

11.Thành tích của người tham gia cho toàn bộ vòng loại sẽ được tính bất kể ngày chọn tham gia trong khoảng thời gian vòng loại tương ứng.

12.Các khách hàng đủ điều kiện mới đăng ký, tổng số tiền nạp ròng và tổng khối lượng danh nghĩa của các khách hàng theo IB phụ sẽ không được quy cho IB chính.

13.Vào cuối mỗi giai đoạn, Vantage sẽ công bố những người chiến thắng giải thưởng trên trang web của mình và giải thưởng tiền mặt sẽ được chuyển vào tài khoản tương ứng trong vòng 15 ngày làm việc của tháng tiếp theo sau khi kết thúc mỗi giai đoạn.

 1. a)Những người tham gia theo đây thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể công bố tên và ID tài khoản của người thắng cuộc, như được cung cấp cho Công ty, theo Chính sách Bảo mật của Công ty.

14.Khách hàng có thể liên hệ với [email protected] hoặc Người quản lý đối tác liên kết để xác nhận tính đủ điều kiện.

15.Vantage có quyền ngừng hoặc từ chối tham gia của các đối tác vào chương trình khuyến mãi nếu bất kỳ quy tắc nào trong số này bị vi phạm hoặc có bất kỳ sự lạm dụng đáng ngờ nào đối với chương trình khuyến mãi.

16.Vantage sẽ giải quyết mọi tranh chấp hoặc tình huống không được đề cập trong các Điều khoản này theo quyết định riêng của mình.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các điều kiện sau áp dụng cho tất cả các ưu đãi, trừ khi có quy định rõ ràng khác:

 • Ưu đãi không được sử dụng đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.
 • Tất cả các ưu đãi của Vantage chỉ có sẵn theo luật hiện hành.  
 • Ưu đãi của Vantage không được thiết kế để thay đổi hoặc sửa đổi sở thích rủi ro của một cá nhân hoặc khuyến khích các cá nhân giao dịch theo cách không phù hợp với chiến lược giao dịch của riêng họ.  
 • Khách hàng và chi nhánh phải đảm bảo rằng họ vận hành tài khoản giao dịch của mình theo cách phù hợp với mức độ thoải mái khi giao dịch của họ.
 • Tài khoản mới phải được phê duyệt theo quy trình mở tài khoản của Vantage. Cá nhân đăng ký tài khoản phải kiểm tra luật và quy định địa phương của họ trước khi đăng ký tài khoản với Vantage.
 • Vantage có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký hoặc chỉ định tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra bất kỳ lời biện minh nào hoặc giải thích lý do cho việc từ chối đó.
 • Vantage có thể thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên trang web của Vantage. Bạn nên sửa đổi các Điều khoản này thường xuyên và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của Vantage, bạn chấp nhận bất kỳ điều khoản sửa đổi nào như vậy. Vantage có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ ưu đãi nào theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào.
 • Vantage có thể bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình, ngừng hoặc ngừng bất kỳ chương trình khuyến mãi nào của mình.
 • Tất cả các chương trình khuyến mãi của Vantage chỉ áp dụng cho các tài khoản tiêu chuẩn của Vantage trừ khi có quy định rõ ràng khác.
 • Vantage sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, phí tổn, chi phí hoặc thiệt hại nào có thể phải chịu liên quan đến ưu đãi này và theo luật không thể loại trừ các Điều khoản này.
 • Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự mâu thuẫn.
 • Nhà cung cấp ưu đãi này là Vantage Global Limited.

 

Vantage Global Limited Affiliate World Cup 2022 Promotion

Affiliate World Cup 2022 Promotion is provided by Vantage Global Limited, trading under the tradename Vantage Markets (herein "the Company" or "Vantage").

PROMOTION TERMS AND CONDITIONS

1.This offer is available from 2nd March 2022 to 18th December 2022.

2.This Promotion is open to new and existing affiliates of Vantage who are under the CPA Affiliates, Introducing Broker or Hybrid program who are eligible subject to the Terms contained hereinto.

3.By participating in this promotion, affiliates acknowledge that they have read and agreed to be bound by these Terms and Conditions.

4.Affiliates must opt-in to be part of this promotion by confirming their decision by submitting the opt-in form from 2nd March 2022 to 18th August 2022. Affiliates undertake to provide true and accurate information.

5.For the purpose of this offer, participants and their respective countries are categorized into 4 regions. Any countries not listed below will not be eligible for this promotion.

4 Regions Eligible Countries
APAC (ECA) Bangladesh, Hong Kong, India, Kazakhstan, Kiribati, Korea Macau, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Sri Lanka, Taiwan
APAC (SEA) Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam
EU Austria, Andorra, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey
MENA+ROW Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, United Arab Emirates, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Guinea, Rwanda, Namibia, Gambia, Botswana, Mauritius, Seychelles, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Liberia, Madagascar, Mauritania, Mayotte, Niger, Nigeria, Reunion, Senegal, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia
 1. a)Affiliates from country that is not listed above may be allowed to compete under Rest of the World (ROW) region at Vantage's sole discretion.

6.This promotion is categorized into 3 stages – 2 Qualifier stages, and 1 Grand Final. The dates and prizes for each stage are respectively shown below:

Stages Date Prize Per Region (USD)
Qualifier 1 2nd March 2022 to
31st May 2022
First Prize: $8,000
Second Prize: $5,000
Third Prize: $2,000
Qualifier 2 1st June 2022 to
31st August 2022
First Prize: $8,000
Second Prize: $5,000
Third Prize: $2,000
Stages Date Grand Prize (USD)
Grand Final 1st September 2022 to
18th December 2022
First Prize: $100,000
Second Prize: $20,000
Third Prize: $10,000

7.In Qualifier 1 and Qualifier 2, affiliates will compete within their region as specified in term 5.

 1. a)The top 10 finalists of each region will be ranked based on the total new qualified clients acquired. Definition of a new qualified client is:
  1. I.A new client will be regarded as an applicant who has never registered to apply for a live account with Vantage and is accepted/onboarded by Vantage.
  2. II.Qualified client must deposit minimum USD 500 and complete at least 2 standard lots in this period.
 2. b)From the top 10 finalists, the prize winners of each region are determined by the highest total eligible net deposit which is defined as:
  1. I.Eligible Net Deposit is smaller of the 2 values:
   1. a.total net deposit generated by all clients under each affiliate
   2. b.1% of the total notional volume traded by all clients under each affiliate.
   1. Example:
   2. Case 1 – A is the winner.
Value A B
Total Net Deposit 100,000 200,000
1% of Total Notional Volume 20,000 10,000
Eligible Net Deposit 20,000 10,000
   1. Case 2 – B is the winner.
Value A B
Total Net Deposit 100,000 300,000
1% of Total Notional Volume 200,000 200,000
Eligible Net Deposit 100,000 200,000
  1. II.In the event that two person or more have the same amount of eligible net deposit, we will consider the value of total notional volume.
   1. Case 3 – B is the winner.
Value A B
Total Net Deposit 200,000 100,000
1% of Total Notional Volume 100,000 200,000
Eligible Net Deposit 100,000 100,000

8.Only the 10 finalists of each region from Qualifier 1 and Qualifier 2 will be qualified to enter the Grand Final.

 1. a)The grand prize winners of Grand Final are determined by the highest total eligible net deposit which is defined as:
  1. I.Eligible Net Deposit is smaller of the 2 values:
   1. a.total net deposit generated by all clients under each affiliate
   2. b.1% of the total notional volume traded by all clients under each affiliate.

9.Participants' achievements will be reset for every stage.

 1. a)Total new qualified clients acquired and total eligible net deposit in Qualifier 1 will not be taken into consideration for Qualifier 2's count.
 2. b)Total new qualified clients acquired and total eligible net deposit in Qualifier 1 & Qualifier 2 will not be taken into consideration for Grand Final' count.​

10.Participants will be automatically opt-in into the subsequent stages.

 1. a)Affiliates are allowed to join both Qualifier stages. Affiliates who successfully opt-in in Qualifier 1, will automatically opt-in into Qualifier 2 and will be eligible to participate again in Qualifier 2.
 2. b)Top 10 finalist of each region in Qualifier 1 and Qualifier 2 will be automatically opt-in into the Grand Final.

11.Participants' achievements for the whole qualifier will be counted regardless of the opt-in date within the respective qualifier period.

12.New qualified clients acquired, total net deposit and total notional volume of clients under Sub-IB will not be attributed to the main IB.

13.At the end of each stage, Vantage will announce the prize winners on its website and the cash prizes will be credited into the respective account within 15 business days of the following month after the end of each stage.

 1. a)Participants hereby acknowledge and consent that the Company can publish the first name and account ID of the winners, as provided to the Company, pursuant to the Privacy Policy of the Company.

14.Client may contact Promotio[email protected] or Affiliate Manager to confirm eligibility.

15.Vantage reserves the right to stop or refuse affiliates' participation in the promotion if any of these rules are breached or there is any suspected abuse of the promotion.

16.Vantage will resolve any dispute or situation not covered by these Terms at its sole discretion.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

The following conditions apply to all offers, unless explicitly stated otherwise:

 • Offers cannot be used in conjunction with any other offer.
 • All Vantage offers are only available in accordance with applicable law.
 • Vantage's offers are not designed to alter or modify an individual's risk preference or encourage individuals to trade in a manner inconsistent with their own trading strategies.
 • Clients and affiliates should ensure that they operate their trading account in a manner consistent with their trading comfort level.
 • New Accounts are subject to approval as per Vantage's account opening procedure. Individuals who apply for an account must check their local laws and regulations before applying for an account with Vantage.
 • Vantage reserves the right to decline any application or indication to participate in any promotion at its sole discretion, without the need to provide any justification or explain the reasons for such a decline.
 • Vantage may at any time make changes to these terms and conditions and will notify you of these changes by posting the modified terms on Vantage website. You are advised to revise these Terms regularly, and by your continued use of Vantage website and services that you accept any such modified terms. Vantage reserves the right to modify or cancel any offers at its sole discretion at any time.
 • Vantage may at any time, at its sole discretion, cease or discontinue any of its promotions.
 • All Vantage promotions only apply to Vantage standard accounts unless explicitly stated otherwise.
 • Vantage will not be liable for any loss, costs, expense or damage which may be suffered in connection with this offer and which by law may not be excluded by these Terms.
 • If these terms and conditions are translated into a language other than English, then the English version of the terms shall prevail where there is an inconsistency.
 • The provider of this offer is Vantage Global Limited.
HIỂN THỊ TẤT CẢ

Các Đối Tác chiến thắng

 • EU
 • APAC (SEA)
 • APAC (ECA)
 • MENA
 • ROW
 • 1

  Jaime
  42*72

  USD $8,000
 • 2

  Samuel
  36*43

  USD $5,000
 • 3

  Affiliate Consulting
  44*59

  USD $2,000
 • 1

  Pannathat
  16*962

  USD $8,000
 • 2

  Benny
  10**196

  USD $5,000
 • 3

  Benyapha
  42*673

  USD $2,000
 • 1

  Chi Wai
  33*625

  USD $8,000
 • 2

  hok ling
  86*480

  USD $5,000
 • 3

  Yiu Tong
  91*183

  USD $2,000
 • 1

  salaheddine
  43*81

  USD $8,000
 • 2

  Nader
  99**92

  USD $5,000
 • 3

  Safwan
  41*12

  USD $2,000
 • 1

  Rodrigo
  45*846

  USD $8,000
 • 2

  Cody
  35*70

  USD $5,000
 • 3

  Uemura
  55**88

  USD $2,000
 • EU
 • APAC (ECA)
 • APAC (SEA)
 • MENA+ROW
 • 1

  Jaime
  45**0

  USD $8,000
 • 2

  Affiliate Consulting
  44**9

  USD $5,000
 • 3

  Mohammed
  45**8

  USD $2,000
 • 1

  Chi Wai
  33**25

  USD $8,000
 • 2

  Syed Abdullah
  42**4

  USD $5,000
 • 3

  Chi Keung
  44**08

  USD $2,000
 • 1

  Trong Thinh
  35**28

  USD $8,000
 • 2

  Wendy
  87**24

  USD $5,000
 • 3

  Mor
  10**614

  USD $2,000
 • 1

  Salaheddine
  43**1

  USD $8,000
 • 2

  Jean Paul
  85**74

  USD $5,000
 • 3

  Marcos
  35**0

  USD $2,000