Đối Tác IB

Công cụ tiếp thị

Công cụ tiếp thị

Tải xuống Logo của Vantage và bộ banner quảng cáo kỹ thuật số

Hãy tận dùng danh tiếng lâu năm của thương hiệu Vantage bằng cách thêm logo của chúng tôi vào tài liệu tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến của bạn, đồng thời tải xuống bộ bộ banner quảng cáo kỹ thuật số của Vantage để thu hút nhiều khách hàng hơn.

Hãy đảm bảo bạn sử dụng link IB duy nhất của mình khi sử dụng bộ banner quảng cáo kỹ thuật số để đảm bảo mọi tài khoản mới đều được coi là khách hàng của bạn.

Logos

Banners trực tuyến