Language

 • facebook
 • instagram
 • twitter
 • linkedin
 • youtube

Promocja z Bonusem Switch od Vantage Global Limited

Promocja z Bonusem Switch za zamianę jest oferowana przez firmę Vantage Global Limited (nr rej. 700271), działającą pod nazwą handlową Vantage Markets (tutaj jako „Firma” lub „Vantage”).

Promocja z Bonusem Switch od Vantage Global Limited

Promocja z Bonusem Switch za zamianę jest oferowana przez firmę Vantage Global Limited (nr rej. 700271), działającą pod nazwą handlową Vantage Markets (tutaj jako „Firma” lub „Vantage”).

REGULAMIN PROMOCJI

1. Ta promocja jest dostępna od 1 marca 2024 i będzie aktywna do odwołania.

2. Ta promocja jest otwarta tylko dla nowych Partnerów Vantage, którzy uczestniczą w Programie Partnerów CPA (CPA) lub Programie Brokerów Wprowadzających (IB) tylko z wybranych krajów lub regionów.

3. Partnerzy muszą zdecydować się na udział w tej promocji w ciągu jednego (1) miesiąca od zatwierdzenia ich statusu partnera, przesyłając formularz zgłoszeniowy na https://partners.vantagemarkets.com/pl/promotions/switch-bonus

4. Uczestnicząc w tej Promocji, partnerzy potwierdzają, że przeczytali i zgadzają się przestrzegać Regulamin.

5. Ta promocja jest stosowana dla każdego partnera tylko przez 3 miesiące od daty zatwierdzenia jego statusu partnera.

6. Partnerzy otrzymają bonus w wysokości 8 000 USD gotówką (lub równowartość w innej walucie) gdy spełnione zostaną 2 z 3 wymienionych poniżej wymagań:

6.1 Pozyskanie 40 nowych kwalifikowanych klientów; lub 6.1.1 Nowi kwalifikowani klienci muszą wpłacić minimalną kwotę 500 USD i zrealizować transakcję co najmniej 2 standardowych lotów w produktach CFD, w tym Forex, Olej, Złoto, BTCUSD i/lub ETHUSD.

6.2 Łączna kwota netto wpłat 150.000 USD od wszystkich klientów pod afiliatem (z wyłączeniem własnego depozytu afiliata); lub

6.3 Łączna nominalna wartość transakcji 100 milionów USD przeprowadzona przez wszystkich klientów pod afiliatem.

7. Maksymalny bonus, jaki partner może zarobić z tej promocji, jest ograniczony do 8.000 USD miesięcznie, co w sumie wynosi 24.000 USD w ciągu 3 miesięcy.

8. Uprawnieni klienci, którzy otrzymają bonus z tej promocji, będą nadal uprawnieni do swoich zwykłych rabatów IB / prowizji CPA, ale nie do innych bonusów promocyjnych w ciągu 3 miesięcy.

9. Nowo pozyskani kwalifikowani klienci, całkowity netto depozyt oraz całkowita wartość nominalna wolumenu klientów pod sub-partnerem nie będą przypisywane do głównego partnera.

10. Vantage będzie oceniać kwalifikowalność uczestniczących partnerów w skali miesięcznej. Kwota bonusu zostanie przelana na konto rabatowe partnerów w ciągu 10 dni roboczych następujących miesięcy.

OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

Następujące warunki dotyczą wszystkich ofert/promocji/prezentacji/konkursów ("oferty"), chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej:  

 • Oferty nie mogą być wykorzystywane jednocześnie z innymi ofertami, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Wszystkie oferty Vantage dotyczą wyłącznie ważnych kont STP i ECN. Konta centowe, konta w BTC i ETH nie kwalifikują się, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Klienci poleceni przez PAMM/MAM lub zarządzających pieniędzmi nie są uprawnieni do udziału w ofertach Vantage.
 • Wszystkie oferty Vantage są dostępne wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeniami dotyczącymi produktów.
 • Oferty Vantage nie mają na celu wpływania na preferencje ryzyka osoby ani zachęcania do handlu niezgodnego z własnymi strategiami. Klienci powinni upewnić się, że prowadzą swoje konto handlowe zgodnie z własnym poziomem komfortu.
 • Nowe konta podlegają zatwierdzeniu zgodnie z procedurą otwierania konta Vantage. Osoby składające wniosek o konto muszą zapoznać się z lokalnymi przepisami i regulacjami przed złożeniem wniosku w Vantage.
 • Vantage zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji klientów ubiegających się o kredyt handlowy z ofert Vantage, jeśli dokonają wpłat za pośrednictwem portfela elektronicznego/kanalów kryptowalut, w tym, lecz nie tylko, USDT, Neteller i Skrill.
 • Klientom nie wolno używać kredytu handlowego do zabezpieczania pozycji. Vantage zastrzega sobie prawo do anulowania uprawnień klienta do ofert bonusowych, usuwania części lub całości bonusów handlowych z ich konta handlowego oraz eliminowania części lub całości zysków wygenerowanych przez zabezpieczanie pozycji bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • Vantage może wyłączyć i/lub anulować uczestnictwo klienta w swoich ofertach, jeśli: a) biorą udział w nadmiernym obrocie (otwieranie i zamykanie transakcji FX na marginesie lub CFD wyłącznie w celu skorzystania z oferty); b) biorą udział w zabezpieczaniu pozycji wewnętrznym lub zewnętrznym; c) naruszają Umowę Klienta lub warunki i postanowienia ofert. W takich przypadkach Vantage ma prawo usunąć z konta handlowego jakiekolwiek bonusy lub zachęty.
 • Vantage może wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach i postanowieniach w dowolnym momencie i powiadomić Cię o takich zmianach, umieszczając zmodyfikowane warunki na stronie internetowej Vantage. Zaleca się regularne sprawdzanie tych Warunków i kontynuując korzystanie ze strony internetowej i usług Vantage, akceptujesz zmienione warunki. Vantage zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania ofert według własnego uznania, w dowolnym momencie.
 • W przypadku podejrzeń o nadużycie, oszustwo, nadużycie lub naruszenie warunków, Vantage może anulować, zmienić lub odwrócić nagrody lub zachęty promocyjne oraz wycofać uprawnienia uczestnika według własnego uznania. Ponadto Vantage zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, odrzucenia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia do ofert lub uczestnika na każdym etapie ofert, bez wcześniejszego zawiadomienia lub odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby.
 • Decyzja lub postanowienie Vantage dotyczące przyznawania nagród, dyskwalifikacji uczestnika i/lub każdej sytuacji, w tym tych nieobjętych tymi Warunkami i Postanowieniami, będzie ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników ofert. Vantage nie jest zobowiązane do rozpatrywania ani odpowiadania na żadne zapytania, wyzwania lub apelacje skierowane przeciwko decyzji firmy dotyczącej ofert.
 • Klienci zgadzają się zrekompensować i zwolnić Vantage od wszelkich roszczeń, działań, szkód, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (w tym opłat za usługi prawne) wynikających z ich udziału w ofertach, w tym naruszenia Warunków i Postanowień, naruszenia obowiązującego prawa lub przepisów lub naruszenia praw stron trzecich. Vantage nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, wydatki lub szkody, jakie mogą powstać w związku z tą ofertą, o ile taka odpowiedzialność nie może być wyłączona na mocy prawa.
 • Vantage, jego spółki zależne, dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub zobowiązania poniesione przez klientów w wyniku udziału w ofertach, w tym, ale nie tylko, strat finansowych, awarii systemu, awarii technicznych lub innych nieprzewidzianych okoliczności.
 • Vantage może wyłącznie zbierać i przetwarzać dane osobowe, które dostarczasz w związku z ofertami, za twoją wyraźną zgodą i w określonym celu. Twoje dane będą zarządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, aby zagwarantować twoją prywatność i bezpieczeństwo danych.
 • W przypadku wystąpienia niezgodności, angielska wersja tych warunków i postanowień będzie miała pierwszeństwo w przypadku przetłumaczenia warunków na język inny niż angielski.
 • Dostawcą tej oferty jest Vantage Global Limited (Nr rej. 700271).